LEDER: Per Harald Ramsrud (stående til venstre) er leder av Biri Pensjonistforening. Her ønsker han velkommen til bords.

Pensjonister på sommerfest

BIRISTRAND: – Dette har blitt en suksess, mener Per Harald Ramsrud. Han er inne i sitt tredje år som leder av Biri Pensjonistforening, og sikter til årets sommerfest i Strandenga på Biristrand.

TORE FEIRING

feiringtore@gmail.com

HISTORIE OG HISTORIER: Varaordfører Torvild Sveen (Sp) fortalte både gode historier og historien om Strandenga.

Pensjonistforeningen har i dag rundt 130 medlemmer. – Av disse møtte godt over 70 av dem opp på årets sommertreff, sier Ramsrud. – Vi har også i år samarbeidet med Lionsklubben i Biri for å få dette til, et aldeles utmerket samarbeid, skryter han, – de har ordnet både med mat, underholdning og ikke minst denne perlen som Strandenga er.

KVINTETT: Vidars, en kvintett fra Øyer og Fåvang, sto for det musikalske.

STRANDENGA: Det er alltid like hyggelig i og rundt Strandenga. – en perle ved Mjøsa var omkvedet blant Biris pensjonister.

Dagsform
Pensjonistene i Biri har tidligere dratt på tur to ganger i året, en sommertur (i år og i fjor altså på Strandenga) og en høsttur. – Nå blir det nok bare en dagstur, sier Ramsrud, – erfaringsmessig gruer våre medlemmer seg til å dra på overnattingsturer. Samtidig er mange av oss avhengige av dagsform for å bli med på noe, det gjør alltid både turer og arrangement som dette litt usikkert hva fremmøte gjelder. Men i år har det godt veldig bra, legger han til.

ELDST OG YNGST: Dagens yngste pensjonist var Jorun Anne Brennum Feiring, dagens eldste selvsagt Johannes Kjenseth, som blir 100 år til høsten.

VELDIG FORNØYD: Tom Hansen og fru Bodil var veldig fornøyd med dagen og skrøt uhemmet av pensjonistenes sommerfest.

Foredrag og musikk
Sommertreffet ble også i år en suksess, det ga alle biri.no snakket med et klart uttrykk for. Timene gikk fort, med musikk av kvintetten Vidars fra Øyer/Fåvang, foredrag av varaordfører Torvild Sveen og ikke minst en god middag med kaffe og kaker etterpå. Det hele var ferdig ved femtiden på ettermiddagen. – Torvild foredro om historien rundt Strandenga, sier Ramsrud videre, – og naturligvis hadde han noen gode historier i tillegg, avslutter en fornøyd pensjonistsjef.