JUBILEUMSBOK: Denne komiteen skal lage jubileumsbok, fra venstre Tore Feiring, Torfinn Austad (innbedt for anledningen), Magnar Linnerud, Trond Feiring, Ragnhild Dunker og Torvild Sveen med ryggen til. Bak kamera Trond Ødegården.

Biri IL blir hundre år

BIRI: Neste år fyller Biri Idrettslag 100 år. Dette skal selvfølgelig behørig feires, mange ideer og tanker flyr rundt, uten at noe er bestemt. Derimot er en ting sikkert, det skal bli en jubileumsbok. En komite er allerede på plass og har begynt arbeidet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Her er vi så heldige og har fått Trond Feiring inn som redaktør og leder av komiteen, sier idrettslaget leder, Magnar Linnerud. Som selv sitter i komiteen som bidragsyter og «kjentmann». Få vet vel mer om de siste 25 årene i idrettslagets historie enn han.

Trond Feiring er kjent historiker og er førstelektor eremitus ved Høgskolen i Innlandet. Han har skrevet en mengde historiske bøker, blant annet ett bind av Ringsakboka og ett bind av Lillehammer og Fåbergs historie og Norsk Bonde- og Småbrukarlags historie, for å nevne noen. – Vi er veldig heldige som har fått en så sterk fagperson med på laget, mener Linnerud.

– Jeg vil nok redigere historien om de første 75-årene ganske kraftig, er Feiring klar på, – mye må kortes ned av det som er skrevet, mye har skjedd de siste 25 årene som må vektlegges sterkt. Vi kan ikke sprenge grensene for et fornuftig sidetall heller, smiler han og mener at det også må bli plass til både store og fine bilder. – Vi ønsker å lage leseverdig bok som forhåpentligvis vil pryde de fleste hjem i Biri.

Foruten Trond Feiring er disse med i jubileumsbok-komiteen: Ragnhild Dunker, Trond Ødegården, Torvild Sveen, Tore Feiring og nevnte Magnar Linnerud. – Så vidt jeg har forstått er de alle ressurspersoner innenfor relevante felt, sier Feiring og mener de har kommet godt i gang allerede. Det meste av stoffet fra 75-års jubileumsboken er allerede redigert og kuttet noe. – Mye står igjen enda, sier Feiring videre, – det skal kuttes, redigeres og gjøres leservennlig for både de som er særdeles interesserte og for den jevne leser.

Det har nok kommet en del kommentarer fra biringer som har savnet litt av hvert i den tidligere nevnte 75-års boken. – Disse kan henvende seg til oss i idrettslaget, sier Linnerud, – så vil bok-komiteen vurdere hva som skal med. Den samme henvendelsen går også ut til alle som sitter på gamle bilder eller historier de mener burde være med i denne type bok. – Det beste er å kontakte Tore Feiring i biri.no, avslutter Magnar Linnerud, – send en epost til feiringtore@gmail.com eller ring ham på tlf 992 69002. Kontakt gjerne meg også, hvis det passer bedre.

Og selve jubileumsdatoen? Det er 15. august 2025, den dagen er det akkurat 100 år siden Biri Idrettslag ble stiftet.