KOMITEEN: Martha Solvang, Anne Marte Ekern, Marita Rolijordet Sveen og Eli Kjenseth med komiteleder Ole Petter Ottosen i front er både klare og spente på den store dagen. – Vi er på en måte testpiloter for den nye skolen, mener 17. mai komiteen.

Første 17. mai på ny skole

BIRI: Som alle år tidligere er det også i år 4.trinn ved Skrinnhagen skole som har ansvaret for at 17. mai feiringen i Biri skal gå riktig for seg. Alle foreldrene er med på å lage festen, biri.no møtte noen av dem.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– For fest skal det bli, lover komiteens leder Ole Petter Ottosen. Sammen med komitemedlemmene Martha Solvang, Anne Marte Ekern, Marita Rolijordet Sveen og Eli Kjenseth har han programmet klart for den store dagen. – Datoen er nå bestemt, smiler de, – den har vi kontroll på i det minste. De er spente på hvordan det blir på den nye Biri Barneskole, – noen utfordringer vil vi sikkert møte, sier Ottosen, – vi blir på en måte testpiloter for den nye skolen.

Ny rute
Dette ansvaret har hvilt tungt på komiteens skuldre, de er særlig opptatt av at både strandinger og redølinger skal føle seg vel ved å være i Biri hele dagen. – Og noen nye tradisjoner vil nok bli prøvd, lover komiteen, – blant annet så blir det ny rute med barnetoget. Det vil gå fra Biri Omsorgssenter, gjennom rundkjøringen og så opp til den nye skolen. Med en liten stopp i sentrum hvor barnehagebarna slippes inn i toget.

PROGRAM: Her er årets 17. mai program i detalj.

Tar opp gamle tradisjoner
Årets komite er opptatt av å ta i bruk tradisjonsrike 17.mai leker når barnetoget ender på skolen. – Hvilken leker lar vi være en overraskelse til den store dagen, sies det hemmelighetsfullt. Men alt dette vil skje fra klokken 12.30 til klokken 15.00. Da selvfølgelig med kiosksalg. – Vi vil sette opp noen flere utsalgssteder enn tidligere også, sånn at vi unngår altfor lange køer for utålmodige og sultne unger og voksne.

Det vil bli anledning til å kjøpe pølser, is, brus, kaffe, snitter og kaker, samt lodd på Biri barneskole og Biri ungdomsskole. Det vil merkes tydelig hva som kan kjøpes hvor, – Vipps eller kontant er betalingsmåten, sies det bestemt. – Premiene i år er av det mer miljøvennlige slaget, vi unngår plast og reklameartikler, understreker Ottosen.

Taler og sang
Det hele starter klokken 07.30 ved Herredshuset med flaggheising, på samme tid er det flaggheising ved Biri Omsorgssenter hvor også Biristrand Musikkforening spiller. Klokken 9.15 er det kransenedleggelse og flaggborg ved Biri kirke. Gudstjeneste i Biri kirke er kl. 10.00. Barnetoget starter kl 11.30 ved Biri Omsorgssenter, etter at 4. trinn ved skolen har sunget, og går til nye Biri barneskole. Der vil de mer sang fra 4. trinns elever etterfulgt av taler av elever fra 7. trinn. og av skolens rektor, Richard Høgås. Musikk hører til i et 17. mai tog, og Biristrand Musikkforening stiller naturligvis opp i en eller annen form, i tillegg til et foreldrebasert korps som har øvd kun for denne dagen. – Det blir spennende og morsomt, sier komitemedlemmene, – det blir også hele arrangementet, men vi tror og håper at vi har det meste på plass, av både benker, bord og lydanlegg. Så er vi selvsagte veldig spente på hvordan dette vil fungere på den nye skolen. En ting er sikkert, vi drar lasset i sammen, både barn, foreldre og skoleansatte, avslutter en optimistisk 17. mai komite og ønsker velkommen til et 17.mai pyntet Biri.