BIRI: Biri sett fra luften en dag i mars 2024. Dronefilm av Tomas Roset Nilsen.

Biri i mars

BIRI: Biri.no presenterer en video fra Biri, dronefotograf er Tomas Roset Nilsen. Filmen er tatt opp denne uken og viser Biri en vinterdag i mars.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Etterhvert vil vi la biringene bli bedre kjent med vår dronefotograf. Etter planen vil det komme flere videosnutter fra både Biri, Biristrand og de andre bygdene i Biri. Kom gjerne med ønsker og forslag hvor det kan filmes.

Tanken bak det hele er å vise hvor fint det er i Biribygdene. Kanskje det kan friste noen til å flytte hit?

For folk trengs det for å skape levende bygder.