ROMJULSÅPENT: Leder i Biri IL, Magnar Linnerud, ønsker barn og unge i Biri velkommen til romjulsåpen flerbrukshall. – Alt er gratis, sier han.

Åpen flerbrukshall i romjula

BIRI: Biri IL, i samarbeid med Gjøvik idrettsråd, har også i år åpent for elever ved barneskolen og ungdomskolen.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Dette skal være en gratis lavterskeltilbud til bygdas barn og ungdom, sier idrettslagets leder Magnar Linnerud. – Idrettslaget stiller Biri flerbrukshall til disposisjon, og ordner i stand til diverse idrettsaktiviteter.

Utøverne organiserer seg selv, med litt rettledning fra klubbens idrettsverter.

– Hallen er dermed åpen hver eneste dag i hele romjula, sier Linnerud, – også dagene før jul. Unntatt er selve julekvelden, 24. desember, da er hallen stengt, understreker han.

Fått vakter
Idrettslaget har søkt etter ungdom (over 16 år) som kan være vakter og organisere det hele. – Responsen på dette har vært veldig bra, sier Linnerud, – vi har nå fått tak i de vaktene, eller idrettsverter som vi kaller dem, som vi har behov for.

Alle kan drive med en aktivitet de selv ønsker, idrettsvertene er til stede for veiledning og praktisk hjelp, blir vi fortalt av en engasjert klubbleder som er imponert over antall ungdommer som ønsket å være idrettsvert. – Vi betaler 150 kroner i timen, avslutter Magnar Linnerud, – men til det har vi fått midler fra Gjøvik idrettsråd.

Følgende tider er det åpent: 22, 23, 24 stengt, 25, 26, 27, 28, 29 og 30 desember

Fra kl. 13.00 – 15.00 er det elever fra barneskolen som bruker hallen.

Fra kl. 15.00 – 17.00 er elevene fra ungdomsskolen som bruker hallen.