I KOMMUNESTYRET: Magnar Linnerud (foran) og Ola Gram Dæhlen sitter fast i Gjøvik kommunestyre kommende periode. Vara er Katrine Engen (til venstre) og Gerd Jakola.

To i kommunestyret fra Arbeiderpartiet

BIRI: Med sine 70 medlemmer er Biri Arbeiderlag en av de største av Gjøvik Arbeiderparti sine lokallag. Vi møtte fire fra lokallaget forleden kveld, hvor to er faste i det nye kommunestyret, og to er vararepresentanter. De hevdet å være interessert i å utvikle Biri spesielt.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Som det største lokalpartiet innad i Gjøvik Arbeiderparti har vi også stor innflytelse på politikken som partiet utmeisler lokalt, mener han, – vi er jo også et demokratisk organ hvor kursen hele tiden er flertallsbestemt, sier Linnerud og er kategorisk på at det skjer svært lite bak lukkede dører. Samtidig er han fornøyd med at Arbeiderpartiet er det eneste partiet i Gjøvik kommune med egne lokallag. – Det er så klart en styrke, mener han. – Selv om vi denne gangen tapte valget og er i opposisjon, erkjennes det.

Først ute med skole og barnehage
Leder av det lokale arbeiderlaget er Ola Gram Dæhlen, han sitter også som nestleder i moderpartiet på Gjøvik. – I vårt lokale lag fanges det hele tiden opp saker og ting som biringene er opptatt av, sier Dæhlen, – jeg kan nevne den nye barneskolen og barnehagen. Her var Biri Arbeiderlag først ute med å kjempe dette gjennom i kommunestyre og administrasjon, vi var de første som tok tak i dette politisk.

Og dette mener dere at Senterpartiet er enige i? Spør vi.
– Helt sikkert, hevder våre arbeiderpartirepresentanter samstemt, – selv om det var de i posisjon som til slutt ga grønt lys.

VARA: Også Jorun Alice Lilleeng er vararepresentant.

To faste i kommunestyret
I Gjøviks kommunestyre sitter det fra Arbeiderpartiet to faste representanter fra Biri. Ola Gram Dæhlen har sittet sammenhengende i 20 år. Han møter også fast i utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester. – Det dreier seg mest om arealplaner, VA og andre tekniske tjenester og landbruk. Også klima og det grønne er en del av dette, forklarer han. Dæhlen er også vara til formannskapet i tillegg til nevnte leder av Biri Arbeiderlag og nestleder i Gjøvik Arbeiderparti. – Det blir ofte lange dager og kvelder, smiler han. – Men etter fem perioder i kommunestyret får man en viss erfaring, sier Dæhlen, som også har vært leder av hovedutvalget for kultur i mange år.

Med seg har han Magnar Linnerud som i tillegg møter fast i hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. Linnerud er i tillegg vara til utvalg for oppvekst, kultur og idrett som det heter. Samt kasserer både i lokallaget på Biri og i Gjøvik Arbeiderparti. – Samtidig må jeg nok avslutte noen av de vervene jeg har i Biri grunnet habilitet, sier han og sikter spesielt til vervet som leder av Bygdeutviklingsprosjektet, sier Linnerud, som også tidligere har vært i kommunetyret, – det var 20 år siden jeg avsluttet 12 års tjeneste for kommunen, da fikk jeg også med med fire år som leder av hovedutvalget for kultur og idrett som det het den gangen.

Vil ikke kutte i ungdomsarbeid
Biri ungdomsklubb søker nå midler. Tanker om det?
Begge «våre» kommunestyrerepresentanter hevder å brenne for barn og unge, og synes Biri ungdomsklubb sin underskriftskampanje er et tankekors. – Vi kan ikke love noe her og nå, som de sier. – Likevel må det understrekes at vi vil jobbe for å finne et handlingsrom som posisjonen kan godta, sier Dæhlen og Linnerud. Samtidig lover de at de ikke aksepterer kommunedirektørens forslag om å kutte fire stillinger i Ung i Gjøvik. – Det forebyggende arbeidet blant barn og unge er alfa og omega, mener de.

Vararepresentanter
Biri Arbeiderlag stiller også med tre vararepresentanter til kommunale verv, Katrine Engen, Gerd Jakola og Jorun Alice Lilleeng. Sistnevnte er vara i kommunestyret og vara i kontrollutvalget blir vi fortalt, i og med at Lilleeng var forhindret i å møte da biri.no ble drillet i Arbeiderpartiets politikk. – Hun har tre perioder bak seg med politiske verv siers det videre. – Jorun må nok regne med å møte på en del kommunestyremøter, sier Dæhlen og forklarer samtidig at vararepresentanter møter opp når det er behov, og er ofte rangert i rekkefølge, vara 1, vara 2 osv…

Nytt sykehus
Katrine Engen er lærer ved Snertingdalskolen og bor i Redalen, – altså i Biri, smiler hun. Hun er vara til kommunestyret og selvsagt medlem av Biri Arbeiderlag. Hun har også tidligere vært fast i kommunestyret (kommunestyret som det henvises til er altså Gjøvik kommunestyre) Hun har også vært vara tidligere og har tre perioder bak seg. – Det fine med politikken er at du får muligheten til å være med å bygge lokalsamfunn, mener Engen, – vi ønsker at Gjøvik skal bli et godt sted å bo, ikke minst den nordlige delen som Biri. Det er jo her utviklingen vi skje også, sier hun og tenker spesielt på ny E6, ny mjøsbru og sykehuset som vil reise seg på Moelv. – Også de eldre må vi få med oss, Biri er jo skapt til alt dette, arbeid, skole og hele livsløpet her vi ligger midt i med kort vei til det meste.

Håper på AUF
Gerd Jakola er født og oppvokst i Finnmark og kom til Biri i 2007 og ble fort medlem av Biri Arbeiderlag. Nå er hun valgt inn som vara til hovedutvalget for helse, mestring og velferd. – Dette er min første periode i lokalpolitikken i Gjøvik, sier hun. Til daglig jobber hun som sykepleier i Ringsaker kommune innen psykisk helse og rustjenesten. Jakola kunne gjerne tenkt seg enda flere medlemmer til det lokale arbeiderlaget, og da særlig yngre folk. – Håpet er at vi skal få til et AUF-lag i Biri, sier hun, – altså medlemmer mellom 14 og 30 år. Vi vil sikkert hjelpe godt til det organisatoriske, sier hun og får bekreftende nikk fra leder Dæhlen.

Gode hensikter
Det ble en lang samtale om politikk generelt og Arbeiderpartiets gode hensikter spesielt, med tema som E6, ny bru, næringspolitikk og Vismundafeltet, det nye sykehuset, tomteareal og tilflytning, utviklingen av Biri sentrum og den nye, ordentlige reguleringsplanen for Biri som vil komme i 2024. – Den vil si mye om framtiden og gi forutsigbarhet for investorer og utbyggere, mener Ola Gram Dæhlen, – vi trenger at folk flytter hit, både den nye barnehagen og skolen er bygd for flere enn behovet er i dag.