LEDERE: Siw Monicha Bruun de Neergaard er leder av Redalen Røde Kors, som drifter Biri Ungdomsklubb. Kim Olsen Evensen er fritidsleder og har enn så lenge jobb ut februar 2024. Arkivfoto.

Fått 373 underskrifter

BIRI: Siden 1.desember 2021 har Biri Ungdomsklubb hatt ansatt fritidsleder. Dette har vært mulig grunnet tilskudd fra Bufdir. Nå forsvinner disse midlene og klubben håper på hjelp fra Gjøvik kommune.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– For å fremme denne type sak til behandling i Gjøvik kommune må man ha samlet inn 300 underskrifter, sier Siw Monicha Bruun de Neergaard. Hun er leder av Redalen Røde Kors, som driver ungdomsklubben. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har siden 2021 gitt tilskudd til en 25% stilling som fritidsleder. – Dette tilskuddet har vi ut februar neste år, forklarer de Neegaard, – etter da må vi enten satse på frivillige, ha åpent bare en kveld annenhver uke eller håpe at Gjøvik kommune vil bidra.

Den røde tråden
Sammen med fritidsleder er det frivillige fra Røde Kors som bemanner klubben i åpningstiden, samt hjelper til med planlegging og aktivitet. – Fritidsleder er den røde tråden som knytter alt sammen, og gjør det mulig å ha åpent to kvelder i uka, sier de Neergaard videre, – i tillegg har det gitt forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet for ungdommen i Biri.

373 underskrifter
Biri Ungdomsklubb ønsker å videreføre ordningen etter at tilskuddsperioden fra Bufdir er over, – men vi er helt avhengige av offentlig tilskudd for å klare dette, hevder de Neergaard. – Derfor har vi nå samlet hele 373 underskrifter fra Biri og ber om at Gjøvik kommune bidrar med lønnstilskudd til fritidsleder. Denne 25% stillingen tilsvarer i 2023 rundt 160 000 kroner pr. år inkludert alle personalkostnader. Hun understreker at dette vil sikre videre drift av klubben med to dager åpent pr. uke i skoleåret (klubben følger skoleruta). – Vi ber også om at vedtaket gjøres gjeldende for en lengre periode, f.eks. 2 eller 3 år da dette gir oss bedre kontinuitet og forutsigbarhet, sier hun. – Midler til selve aktiviteten i klubben søker vi å skaffe i ulike søknadsordninger både internt i Røde kors og eksternt. – Søknaden er nå nettopp sendt kommunen, bekrefter hun.

Raserer budsjettet for de unge
de Neergaard håper virkelig at ordfører Anne Bjertnæs holder valgløftet sitt om at barne- og ungdomsarbeid skal prioriteres. – For leser man budsjettforslaget fra administrasjonen går Gjøvik kommune motsatt vei av dette, og også motsatt vei av hva forskere og ressurspersoner sier om den hurtigvoksende ungdomskriminaliteten. Der hevdes det at forebyggende arbeid er det aller viktigste. Derfor er det dårlig timing å rasere budsjettene til arbeide med barn og ungdom, sier hun engasjert, – det skal jo kuttes flere stillinger til Ung i Gjøvik blant annet.

Et paradoks
Nå velger de Neergaard å være optimist og tro at kommunen ser viktigheten av at også Biriungdommen skal ha en ungdomsklubb å gå til. – Dette er et lavterskeltilbud og helt gratis for ungdommene, sier hun, – det er også et viktig element oppi alt dette. Men fordi Røde Kors velger å ikke kreve noen form for medlemskontingent kan vi heller ikke søke om midler fra et fond for private ungdomsklubber på 230.000 kroner som kommunen har, hevder hun, – vi faller mellom alle stoler.

Et regnestykke som er gjort, viser at hvis de foresatte til elevene ved Biri Ungdomsskole hadde stilt opp som frivillige for ungdomsklubben, ville det tilsi at de i løpet av en tre-års periode måtte stille en – 1 kveld. – Et paradoks dette, smiler de Neergaard til slutt, – men først og fremst må vi ha trua og håpe at Gjøvik kommune stiller opp.