FØRSTEHJELP: Nils Frode Martila fra Redalen Røde Kors kurset i førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Kurset i brann og førstehjelp

BIRI: Lørdag arrangerte Biri IL to kurs for trenere/lagledere og kontaktpersoner. Fotball, håndball, gym og turn, bowls og trimgruppa samt vaktmester representerte gruppene i Biri IL.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

12 personer deltok på førstehjelpskurset, som var et to timers kurs. Disse ble også kurset i bruk av hjertestarter. Kurset ble ledet av Nils Frode Martila fra Redalen Røde Kors.

Deretter fulgte en times brannøvelse som ble ledet av Iver Bruset i Odin Brannteknikk AS. Her deltok 14 personer fra Biri IL.

BRANNØVELSE: Iver Bruset fra Odin Brannteknikk holdt en times brannkurs og brannøvelse.

Deltagerne ble kjent med hallen og brannutstyret som finnes der. De fikk også en god informasjon om hvordan hallen fungerer ved en brann eller annen krisesituasjon, og hvordan hallen skal evakueres under brann. Hallens nødutganger og prosedyrer ved brann ble nøye gjennomgått.  Det ble også anledning til å teste slokkeutstyr.

 –  Idrettslaget mener det er viktig at flest mulig er kjent med anleggene våre, og da spesielt Biri flerbrukshall, sa leder i Biri IL, Magnar Linnerud, – viktig er det også at flest mulig har nødvendig kompetanse hvis det skulle oppstå en krisesituasjon. Idrettslaget har nå i høst gjennomført to kurs i førstehjelp, hvor totalt 20 personer har deltatt. – Brannøvelsen og det å bli kjent med hallen anser vi som så viktig at her kommer vi til å kjøre ekstra en times kurs på kveldstid nå før nyttår, lovte Linnerud. – Dette for at alle brukerne av hallen skal være trygge på rutinene hvis det skulle oppstå brann eller annen krisesituasjon.

TESTER: Anne Mari Bø tester her enkelt bruk av slokningsutstyr.