HER BLIR DET RUNDKJØRING: Andreas Kjenseth hos Kjenseth Maskin og Biri ILs leder Magnar Linnerud peker på der det etterhvert vil bli en rundkjøring. – Arbeidet med innkjøring, grøntanlegg og gang- og sykkelsti starter senest til våren, lover de.

Forandring rundt flerbrukshallen

BIRI: Idrettsanlegget i Biri skal sikres bedre for myke trafikanter. Dette er en siste del av rekkefølgekravene i detaljreguleringsplanen for Biri Idrettspark i forbindelse med byggingen av flerbrukshallen. Nå kan arbeidet starte.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com.

– Disse rekkefølgekravene må innfris før vi i det hele tatt kan tenke på videre utvikling av idrettsparken, sier Biri ILs leder Magnar Linnerud. – Nå har Gjøvik kommune bevilget nesten tre millioner kroner, eller 2.990.000 kroner, til arbeidet, tilføyer han fornøyd. – Det innebærer nye gang og sykkelveier inn til anleggene, og også grønne lunger og noe flytting av parkeringsplasser. Så vil gang- og sykkelveien bli koblet til den kommunen selv står for langs kunstgressbanen, blir vi fortalt.

Universelt utformet
Et par av veiene som går opp til idrettsparken vil dessuten bli stengt, i følge planen vil en av disse, Aurvegen, ende i en rundkjøring opp mot idrettsparken. Alt skal bli universelt utformet, som det heter. Det vil også bli en rundkjøring der hvor innkjøringen/parkeringsplassen til anleggene er i dag. – Parkeringsplassen(e) blir da kun rundt sørenden av flerbrukshallen, peker Linnerud og mener at det likevel skal være mer enn nok plasser tilgjengelig.

KART: Dette kartet viser hvordan området rundt flerbrukshallen og kunstgressbanen vil se ut når alt er ferdig opparbeidet en eller annen gang neste år.

Dugnad og rabatter
Det hele ville bli en enorm kostnad for idrettslaget, det hele er kostnadsberegnet til 4.5 millioner kroner. – Vi foreslo for kommunen at hvis de tok en del av kostnadene, altså de 2.990.000 kronene de nå har bevilget, kunne vi ta resten, vel 1,5 millioner, via dugnad og rabatter fra entreprenører, sier Linnerud videre. – Veien var veldig kort til Kjenseth Maskin som i mange år har vært en stor støttespiller til idrettslaget.

Andreas Kjenseth nikker bekreftende til dette, – vi har hjulpet Biri IL med kostnadsbergning og sett på hvilke muligheter vi har innenfor disse rammene, sier han, – og vi har nå kommet til enighet om at dette skal vi klare i sammen. Det vil altså si at Biri IL sin andel på vel 1,5 million kroner nå blir dugnadsjobb, og den rabatten Kjenseth Maskin gir på arbeidet. Noe Linnerud selvsagt er storfornøyd med. – Og vi kan starte arbeidet i høst allerede, sier Kjenseth, – men her vil nok været ha et ord med i laget, vi er i hvert fall i gang til våren, lover han. – Når dette er ferdig, har Biri IL fått et komplett og flott idrettsanlegg.

Ser framover
Linnerud sier at idrettslaget er utrolig heldige som har en lokal entreprenør som både kjenner anleggene og ikke minst idrettslaget godt. – Det føles godt å få de siste rekkefølgekravene i detaljreguleringsplanen på plass. Nå kan vi se framover, avslutter Magnar Linnerud, – og da er neste skritt ny lagerbygning med tribune.

Er du interessert i å lese sakspapirene, finner du dem her