GRUNNBORING: Boreleder Nicolai Haugan hos Cowi AS regner med grunnboring i Biri en måneds tid framover. Oppdragsgivere er Gjøvik kommune og Nye Veier.

Grunnboring ut oktober

BIRI: Forleden dag var det trafikkdirigering på fylkesvegen over Vismunda. En boremaskin stengte ene veibanen en periode, og mange biringer har lurt på hva og hvorfor.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Biri.no har prøvd å nøste i saken, og det viser seg at det har vært, og vil være en del grunnboringer i Biri den kommende måneden. Boringen gjøres av Cowi AS, og de har både Gjøvik kommune og Nye Veier som oppdragsgivere, forteller boreleder Nicolai Haugan hos Cowi.

Ny bru?
– Vi vil nok bore en måneds tid til, sier han, – i går boret vi rundt brua over Vismunda. Oppdragsgiver der er Nye Veier, de vil at vi skal sjekke grunnen i forhold til fundamenter for ny bru. Noe videre rundt dette visste ikke Haugan mer om, men vi kan vel anta at det dreier seg om til- og fra kjøring i forbindelse med ny E6, og trase til det nye næringsfeltet i Biri. Og kanskje en ny bru i sammenheng med dette. Det vi vet er at Innlandet fylkeskommune har gitt tillatelse til boringen, i og med at det er de som eier fylkesveg 2538. Det har ikke lykkes å komme i kontakt med Nye Veier om dette i dag.

Nytt vannbasseng
– I tillegg til boring langsetter fylkesvegen for Nye Veier, borer vi også for Gjøvik kommune, sier Haugan hos Cowi, – det går litt om hverandre dette. Så vidt han visste, dreide kommunens oppdrag seg om prøver for et nytt vannbasseng. I følge opplysninger fra Gjøvik kommune, tas det prøver for et nytt reservevannanlegg for Biri vannbehandlingsanlegg. Her er sakspapirene unntatt offentligheten, biri.no har pr. nå ikke bedt om innsyn i disse. Vi blir også fortalt at kommunen er i gang med å sjekke grunnvannet ved og rundt Biri Omsorgssenter, her skal det også være grunnboringer på gang. Det pekes på eiendomsavdelingen i kommunen som ansvarlig. Heller ikke her har det lykkes biri.no å komme i kontakt med rette vedkommende som kan si noe om den saken.