VINNERE: RAM Arkitektur sine skisser ble valgt ut som vinner av mulighetsskissene. En møteplass skal stå klar innen 16. mai neste år.

Vinner av mulighetsskisser valgt

BIRI: I mars ble det avholdt åpent innbyggermøte på Honne hvor RAM Arkitektur, Feste og Asplan Viak presenterte sine tanker om hvordan Biri sentrum kan se ut. 

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

LEDER: Merete Hveem er leder leder av utviklingsprosjektet for Biri.

– Der fikk vi viktige og gode innspill til mulighetsskisser for Biri sentrum. Disse var god hjelp for oss, og et godt steg på veien i stedsutviklingen, sier Merete Hveem i Gjøvik kommune og leder av utviklingsprosjektet for Biri.

 De tre firmaene Ram Arkitektur, Feste og Asplan/Viak leverte altså hver sine forslag for Biri sentrum. – I møtet fikk vi gode innspill på hvilke forslag biringene mener er best for den videre utviklingen av sentrum, sier Hveem til biri.no.

– Vi har valgt at Ram Arkitekturs forslag skal ligge til grunn for den videre planleggingen og utviklingen i Biri sentrum, fortsetter hun. – Det var flere gode forslag fra de andre firmaene også, og noen av dem bruker vi videre. Det gjelder for eksempel forslag om å ha en tre allè i sentrum, og hvordan vi bør bruke viktige signaturer fra Biri på møteplasser/parker.

– Vi har nå startet med å planlegge en møteplass ved Malermestrene i tråd med Ram arkitekturs forslag. Den skal stå klar til 16.mai neste år, lover Merete Hveem. 

Her ser du forslaget fra Ram som det nå planlegges ut fra