Åpent informasjonsmøte

Gjøvik kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Tid og sted
Torsdag 12. januar
Klokken 18:00-19:30
Sted:  Biri IL sitt klubbhus, Klomsteinrovegen 55.

Her vil kommunen og konsulent presentere prosjektet og planprosessen, og du vil få mulighet til å stille spørsmål.

Bakgrunn for planen
Gjøvik kommune starter nå arbeidet med en detaljreguleringsplan for Vismunda næringspark på Biri. Det er utbyggingsavdelingen i kommunen som er forslagsstiller, og Henning Larsen Architects er innleid som plankonsulent.

Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin offensive satsing på næringsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel er ett av fem hovedgrep i planen at Gjøvik kommune skal drive offensiv næringsutvikling med tilrettelegging for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og styrke næringsetablering langs hovedtransportakser ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha byggeklare og attraktive næringsarealer. Utvikling av Vismunda næringspark er et konkret tiltak som følger opp disse målsetningene.

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 23. november 2022 oppstart av planarbeidet og utlegging av planprogrammet på høring.

Vedtak i utvalg for samfunnsutvikling  (PDF, 5 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 471 kB)

Les mer om planen og gi innspill til planarbeidet.

Click here to add your own text