INFORMASJONSMØTE: Ordfører i Gjøvik kommune, Torvild Sveen (t.v) og prosjektleder i Nye Veier AS, inviterte onsdag til åpent informasjonsmøte om ny mjøsbru og E6-utbyggingen av strekningen Moelv – Roterud. Foto Anna Ekrem.

Møte om ny mjøsbru

BIRI: Rundt 60 interesserte møtte opp på Honne da Nye Veier i går presenterte sine planer for ny mjøsbru, forteller Gjøviks ordfører Torvild Sveen. Sammen med rådgivere i konsulentselskapet COWI har Nye Veier AS kommet fram til to alternativer.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Nå er det en omfattende utredningsprosess som settes i gang, fortsetter Sveen, og oppfordrer biringene til å komme med innspill i løpet av de nærmeste ukene. – Har du sendt inn innspill tidligere, ønsker Nye Veier AS at du sender de inn på nytt, legger han til.

Det åpne informasjonsmøtet var initiert av vegselskapet, med Gjøvik kommune som naturlig partner. – Det er jo kommunen som til slutt skal vedta planen, sier Sveen til biri.no. – Våre representanter inn i dette er Anna Ekrem og Ragnhild Hoel, begge med særdeles stor kjennskap til prosjektet, understreker han. Mer om prosjektet kan du lese på www.nyeveier.no.

MANGE MØTTE: Vel 60 interesserte møtte opp på informasjonsmøtet.

To alternativer
Som biri.no tidligere har omtalt, er de to alternativene en sørlig og en nordlig løsning. Den første vil på Birisiden komme i land på Skulhusodden, den nordlige vil mer eller mindre følge «gamlebrua» på sydsiden. I følge Sveen mener Nye Veier at den sørlige er best, selv om det vil være betydelig rimeligere å følge gamlebrua. – Hva kommunen mener kan vi ikke si noe om enda, her må vi vente til planene og alternativene er ferdig utredet, sier han.

Det vurderes også et planfritt kryss i stedet for rundkjøring, noe som er mindre arealkrevende. I tillegg vil det da over brua være 80 km fartsgrense. – Forhåpentligvis kan Gjøvik og Ringsaker kommune vedta planen i løpet av høsten neste år, sier Sveen.

Når selve utbyggingen starter tør ikke ordfører Torvild Sveen å ha noen mening om, – men Nye Veier AS mener utbyggingen av strekningen Moelv – Roterud kan starte i 2025 og være ferdige i 2028.