VAKKER: – Biristrand er Europas vakreste bygd, hevder Konrad Steinstad, og inviterer til stiftelsesmøte av et grendelag for bygda. Møtet er tirsdag 3. mai kl. 18.00 på samfunnshuset Strandheim.

Grendelag på Biristrand?

BIRISTRAND: Et brev fra Gjøvik kommune ble en utløsende faktor for ønske om å stifte et eget grendelag på Biristrand. – Og brevet kom ikke i posten engang, men på Altinn, sier Konrad Steinstad.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Steinstad er en av initiativtakerne til stiftelsen av Biristrand & Aasroa Grendelag. Sammen med Iben Kardel, Eli Leulier Bratberg og Gunnar H. Ramdal inviterer de til et stiftelsesmøte på Strandheim tirsdag 3. mai.

MØTE: Denne invitasjonen til stiftelsen av Biristrand & Aasroa Grendelag er lagt ut på sosiale medier.

 – Det er en del å ta tak i på Biristrand også, sier Konrad Steinstad, som er gruppens talsmann. – Blant annet sliter vi med vann og avløp her i Åsroa og nord på Biristrand, og henviser til nevnte brev fra Gjøvik kommune. Mange har fått, og flere vil få, pålegg fra kommunen om å sjekke anleggene sine. – Ingen av oss er tilknyttet det kommunale anlegget, men har egne private og lukkede anlegg, sier han og fortsetter: – Nå pålegger kommunen oss å sjekke disse via et fritt valgt prosjekteringsfirma som skal godkjenne eller ikke godkjenne kloakkanleggene våre. Ikke nok med det, samme firma skal også skrive og sende søknaden for oss. Har virkelig ikke kommunen egne folk til å ta seg av denne kontrollen? Spør Steinstad retorisk og mener at husstandene på denne måten blir påført en ekstrakostnad på 150 til 200.000 kroner. – Og hvis vi ikke får gjort dette innen fristen, stenger de av anlegget. Det vil altså på godt norsk si at de kaster oss ut av husene våre.

Hva med skolen?
Han mener at kommunen heller burde vurdere å koble alle husstandene inn på de kommunale anleggene. – Det hadde vært en mye bedre og fremtidsrettet måte å gjøre det på. Her nord i kommunen kan vi både koble oss på Lillehammer eller Ringsaker sitt for den del, hvis Gjøvik ikke får det til, hevder han. Men det er mer enn vann og avløp som et grendelag skal ta seg av. Blant annet skal Biristrand skole legges ned til høsten. – Og hva skal skje der? Spør Steinstad igjen. – Bygningsmassen og en stor eiendom er jo der, det burde etterhvert kunne brukes til bygdas beste. Noen sitter sikkert med gode forslag, ta de med og kom på møtet, oppfordrer Steinstad.

Vidløftig
– Biristrand er ei bygd som noe ufortjent blir sett på som en utkant, men vi er jo midt i smørøyet. Og boligbygging burde så klart forseres, ikke minst for å få flere til å flytte til bygda, kanskje et Biristrand sentrum kunne bygges opp rundt Strandheim, forsamlingslokalet vårt? Aldersboliger, rimelige leiligheter, barnehage, kafe og storkiosk ville ha vært fint, sier Steinstad og skjønner at alt dette er ganske vidløftige planer og tanker. Han håper mange vil finne veien til Strandheim kommende tirsdag og at ihvertfall 50-60 husstander umiddelbart hadde tegnet seg som medlemmer av grendelaget. – Det ville gitt et eventuelt grendelag både sterk ryggrad og legitimitet, avslutter Konrad Steinstad. – I bygda finnes det veldig mange ressurssterke personer, sammen kunne et bygdelag virkelig satt Biristrand på kartet og gjort seg bemerket i rådhuset på Gjøvik.