SAMMEN: 13 idrettslag i Gjøvik kommune går sammen for å gi penger til ukrainske barn som kommer til kommunen. Torgny Sæthermoen i SK Gjøvik/Lyn er initiativtager, her sammen med ordfører Torvild Sveen. Faksimile fra Oppland Arbeiderblad/Foto Knut Befring.

Idrett for fred

BIRI: Biri IL, samt en rekke andre idrettslag i Gjøvik kommune skal samle inn penger for å gi flyktninger mulighet til å integreres i idrett når de kommer til Gjøvik. Ordfører Torvild Sveen hyller prosjektet, melder Oppland Arbeiderblad (OA)

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Det er Torgny Sæthermoen i SK Gjøvik som er initiativtager til å hjelpe Ukraina med utstyr og hjelp til barn i det krigsherjede landet. Etter en ringerunde til kommunens idrettslag endte utspillet med at 13 idrettslag gikk sammen om å starte en innsamlingsaksjon av penger blant klubbenes medlemsmasser, skriver OA videre. Prosjektet er kalt «Idrett for fred».

April og mai
Pengene skal brukes til å støtte flyktninger som ønsker å være med i idrettslag i kommunen i form av utstyr eller annen nødvendig hjelp. Det innsamlede beløpet skal disponeres og fordeles av en uavhengig tredjepart. Når idrettslagene får flyktninger som vil være med på idrettsaktiviteter og trenger utstyr, så vil de kunne melde fra om dette og hjelpe flyktningene med å få midler til utstyr som trengs.– Pengene samles inn ved at vi oppretter et prosjekt i Totens sparebanks lokalverdi.no. Der kan alle som ønsker å bidra på en veldig enkel måte bidra. Pengene blir stående på konto i Totens Sparebank fra aksjonen starter 1. april til den slutter 1. juni. Det innsamlede beløpet vil da bli overført til den uavhengige tredjeparten som fordeler pengene etter enkle kriterier som vi blir enige om, sier styremedlem Stig Morten Brandsdal Kristiansen i SK Gjøvik-Lyn til OA. Så langt biri.no erfarer har banken selv gått inn med 10.000 kroner i prosjektet.

– Minste vi kan gjøre
Unge flyktninger kan få støtte til treningsdress, sko, tennisracket, kølle eller andre ting de trenger for å være med i den idretten de ønsker. – Målet med innsamlingsaksjonen er å hjelpe flyktninger som kommer til kommunen vår. Vi vil gjerne ta dem med i aktiviteter og bidra til at de kan bli en del av lokalsamfunnet på en fin måte. Det minste vi kan gjøre er å bidra til at de får mulighet til å drive med idrett dersom de ønsker det, sier Torgny Sæthermoen i SK Gjøvik-Lyn til OA, les mer her: https://www.oa.no/skal-hjelpe-unge-som-kommer-til-gjovik-viktig-at-vi-sorger-for-at-de-far-en-god-start/s/5-35-1509571

Full av beundring
Utgangspunktet for ideen var å hjelpe flyktninger fra krigsherjede Ukraina, men klubbene har blitt enige om at midlene også skal kunne brukes til unge flyktninger fra andre deler av verden som eventuelt kommer til kommunen.

Ordfører Torvild Sveen er full av beundring av idrettslagenes initiativ og sier til OA:. – Jeg er veldig glad for dette initiativet. Idrett er en av de enkleste veiene til integrering gjennom å lære seg språket og få venner og prøve å glemme det vonde mange av de som kommer hit har opplevd. Han sier videre at Gjøvik kommune skal ta imot 150 flyktninger fra Ukraina pluss åtte enslige mindreårige. I følge OA vet han ikke hvor mange av disse som er barn. Foreløpig antas det at rundt halvparten av de som kommer er voksne og halvparten er barn. – Det er viktig at vi sørger for at de får en god start når de kommer til oss. Det prosjektet som (idrettslagene) nå setter i gang bidrar til det på en fin måte, sier Torvild Sveen til OA.

Her kan du gi penger: https://lokalverdi.no/prosjekt/idrett-for-fred/01039d73-a6a8-485d-ac94-0f64e4561833?fbclid=IwAR3fqs8b1GPRREAln5oHvLmn6YJPjHDDloORL82OaRIVlrIQvzWzS5ywMDI

INNSAMLING: Litt info om innsamlingen med QR kode.