GLADE TENNER: Disse sørger for at de fleste biringene har glade og fine tenner. Fra venstre: Heidi Sæterbakken, Nina Gihle, Frida Kvikne Dotterud, Marianne Riise Thorstad og Anne Solås. (Foto privat)

To tannleger blir tre

BIRI: I hele 32 år har Heidi Sæterbakken vært tannlege i Biri, i 29 år har hennes makker, Anne Solås, vært det samme. I disse årene har de blitt kjent med de fleste biringene, fra de aller yngste til de godt voksne, fra skoleelever til beboere på det som nå heter omsorgssenter. Nå skal de to bli tre.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Heidi Sæterbakken kjøpte praksisen av Dag Hugaas i 1989. Tre år senere begynte Anne (Solås) her, forteller hun til biri.no. – I 1994 kjøpte jeg praksisen til Sigrid Bungum, som var skoletannlege her i bygda, forklarer Solås. Vi er den offentlige tannhelsetjenesten i Biri, selv om vi er i utgangspunktet er privatpraktiserende. Det offentlige kjøper tannhelsetjenester av oss. Nå eier de 50% av praksisen hver.

Ny tannlege
Så vil det seg slik at Sæterbakken går mot en lengre sykmelding, det er en hånd og skulder som er vonde og skal opereres. – Da dukker det opp et behov for å erstatte meg i den perioden, sier hun, – og ikke blir vi yngre heller, så det har for oss virket fornuftig å ansette en ny tannlege i fast stilling ved siden av Anne og meg.

De utlyste stillingen, fikk en del søkere og valgte en ung tannlege fra Lillehammer, Frida Kvikne Dotterud. – Hun er fra distriktet og vil bli værende her, og selv om hun er ung, har hun en del års erfaring. I tillegg til at hun er en utadvendt og likandes person, smiler Solås og Sæterbakken. – Frida begynner i januar, og det skal bli godt å bli en til. Vi har mer enn nok å gjøre, – egentlig altfor mye for to tannleger, innrømmer de.

Lillehammerdamer
Frida Kvikne Dotterud (33) ble i 2014 ferdig med fem års utdanning som tannlege, og kommer fra jobb som tannlege hos Odontia på Lillehammer. Hun er, som både Solås og Sæterbakken, fra Lillehammer. Og der bor hun også sammen med mann og barn. – Jeg gleder meg stort til å begynne her i Biri, sier Kvikne Dotterud, – jeg vet at både Heidi og Anne trives godt på arbeidsplassen sin, med biringene og de andre ansatte her på kontoret. Det er jeg sikker på at jeg vil gjøre også og jeg liker at det er travelt.

Lite dautid
Kvikne Dotterud har fått grei beskjed om at hun har kommet til et tannlegekontor hvor vi strekker oss langt for å hjelpe så raskt som mulig. Det er sånn jeg også ønsker det, hevder hun. Og at det er mye arbeid som gjenstår når siste pasient er gått. Det blir også mer og mer papirarbeid som må gjøres utenom de vanlige behandlingstimene, forklarer tannlegene. – Og så vil vi jo svært gjerne hjelpe folk når de er i beita. Og da går det ofte utover hvilepause eller annen type arbeid som skulle vært tatt unna. Vi har lite dautid, understreker Solås og Sæterbakken.

I tillegg til tre tannleger er det så langt to tannhelsesekretærer ved praksisen. – Men også der vil vi bli tre etterhvert, sier Solås og Sæterbakken, – da blir vi seks ansatte i alt. Skulle nå det nye Mjøssykehuset komme, regner vi at vi får enda flere pasienter, fordi da vil Biri bli ett særdeles attraktiv sted å bo, avslutter tannlegene Anne Solås og Heidi Sæterbakken.