Arbeidslaget hass Magnar

Magnar Linnerud er leder i Biri IL. Samtidig har han ansvaret for torsdagsgjengen i idrettslaget, karer som gjør alt av forefallende arbeid i og rundt idrettsanlegget i Biri. I tillegg er han kommunens kontaktpunkt for det som nå kalles Biri Bygdelab, stedsutviklingen i Biri.

Blant alle gjøremålene som skal gjøres i dette stedsutviklingsprosjektet, er rehabiliteringen av Kremmerodden. – En spørreundersøkelse, som fikk 850 svar, viste at de aller fleste mente at Kremmerodden var det fineste stedet i bygda, sier Linnerud, – og ungdommen ønsket seg spesielt en sandvolleybane, en brygge med stupetårn, et par grillplasser, ny trapp ned til badestranden på nordsiden av odden og et lite amfi. Alt dette er torsdagsgjengen i gang med nå.

Sandvolleybanen ordner kommunen, de får spillemidler til det ifølge Linnerud. Grillplassene er når dette leses, ferdige. Ny trapp og amfi ned til stranden settes det igang med etter sommerferrien. I tillegg skal selve stranden pusses opp og renskes for gjengrodde tuster, – det vil en gravemaskin gjøre, lover Magnar Linnerud, som også er full av lovord for arbeidsgjengen som driver på. – Jammen er det mye håndverksmessig ekspertise i denne gjengen, skryter han. – De kan det aller meste, og ikke nok med det, de har selv med alt utstyr og verktøy som behøves også.

Gjøvik kommune har bidratt med koronamidler til forskjønnelse av noen områder i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet. – Endelig satser Gjøvik kommune på Biri, hevder Linnerud, – hele 500.000 kroner er satt av til Kremmerodden og forskjønnelse av Biri. Det er ganske mye penger, det. Det gir mye jobb til arbeidslaget eller dugnadsgjengen om du vil, og også noen inntekter til idrettslaget, kanskje så mye som 70.000 kroner, avslutter Magnar Linnerud.

Solide karer bygger solid grill.

Og her arbeides det med grillplass ved stranden

Magnar Linnerud og Finn Bratteng peker hvor amfiet skal bygges. Trappen rett bak skal skiftes ut.

Alltid travel, Magnar Linnerud.