Kort tekst om hvorfor det er bra å bo på Biri

Biri ligger midt i innlandet, rett ved Mjøsbrua. Biri er et tettsted i Gjøvik. Fra Biri er det kort avstand til alle Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

Følg med på

Biri sentrum

Næring og sentrumsutvikling.
Biri er et lokalsenter der kommuneplanens arealdel skal dekke lokalområdet sitt behov for daglig handel og tjenester. Dagligvare samt annen handel, service og tjenesteyting som fremmer sykkel og gange i hverdagen bør lokaliseres her

Hva skal til for at du skal trives, bo og få enda flere til å flytte til Biri

Boliger og tomter

Det er bygd et helt nytt omsorgssenter, det skal bygges ny skole og barnehage, det blir ny E6 gjennom Biri og et område ved Vismunda skal klargjøres for næring. Vi vil gjerne høre dine innspill og idéer til disse prosjektene.

Hvorfor flyttet du til Biri?

Jeg flyttet til Biri fordi det var midt i mellom alle mjøsbyene. Større utvalg av jobber da det er lik avstand til alle mjøsbyene.
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla

Blablabla Blablabla Blablabla

Jeg flyttet til Biri fordi det var midt i mellom alle mjøsbyene. Større utvalg av jobber da det er lik avstand til alle mjøsbyene.
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla

Blablabla Blablabla Blablabla

Jeg flyttet til Biri fordi det var midt i mellom alle mjøsbyene. Større utvalg av jobber da det er lik avstand til alle mjøsbyene.
Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla Blablabla

Blablabla Blablabla Blablabla