ÆRESMEDLEM: Æresmedlem Torfinn Austad takker for hedersbevisningen.

Over to millioner på bok

BIRI: Femten medlemmer møtte på årsmøtet i Biri Il, som ble avholdt søndag kveld, Det tyder på at de fleste er fornøyd med idrettslaget sitt. Sånn ser i hvert fall leder Magnar Linnerud på det. Han har styrt et idrettslag med en særdeles sunn økonomi.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Idrettslaget hadde i 2022 et overskudd på 80 060 kroner, vel 40 000 kroner mindre enn i fjor, likevel har Biri IL over 2 millioner kroner på bok. Litt over 35.000 kroner ble avsatt til ny løypemaskin, og 40 000 kroner til avsetning til anleggskonto og nesten 5000 kroner til egenkapital. – Idrettslaget har en sunn og god økonomi, sa Hege Kristin Sand i kontrollkomiteen, – vi erfarer at minskende interesse for noen aktiviteter har ført til mer forpliktende samarbeid med andre idrettslag i nærheten, dette har ført til bedre idrettslige tilbud til befokningen i bygda. Biri IL drives godt og styret har vår største tillit, konkluderte hun.

Årsmøtet viste også at den nå fem år gamle flerbrukshallen er gjeldfri, – det står bare igjen 30.000 kroner for å nå målet om innsamlede midler, kunne leder Magnar Linnerud fortelle. Linnerud ble også gjenvalgt som leder for idrettslaget, i tillegg som leder for Biri flerbrukshall.

Kontingenten vil også forbli uforandret, med 750 kroner for familier, 500 kroner for voksne. 350 kroner for barn og 300 kroner for den som kun ønsker å være støttemedlem. 

Det nye styret ble 
Leder: Magnar Linnerud
Nestleder: Monica Eikrehagen
Sekretær : Torfinn Austad
Kasserer: Hendrik Jan ten Bolscher
Styremedlem: Espen Gutubakken Haug
Styremedlem Kjersti Sønsteby
Styremedlem: Nils Opsahl
Ungdomsrepr: Magnus Sand
Varamedlem: Ole Håvard Skogli
Varamedlem: Katrine Smestad Svartbekk

Kontrollkomitè : Hege Kristin Sand og Syver Aasberg
Valgkomitè: Ellen Kyrdalen, Erland Grønstad og Christine Feiring

FORTJENT: – Ingen har fortjent dette æresmedlemskapet mer enn deg, sa leder i Biri IL, Magnar Linnerud, til nyslått æresmedlem Torfinn Austad.

Torfinn Austad, klubbens 25. æresmedlem
Leder for håndballgruppa blir Jan Tore Telnes, for fotballgruppa Morten Strandengen, for ski og sykkel Øyvind Sørum og for Gym og turn Therese Kleiven Lunn. Øivind Knutsen Hårstad takket av etter seks år i hovedstyret med særlig ansvar for Biriavisa. Han fikk sine velfortjente blomster som takk for innsatsen. Så var det tid for et nytt æresmedlem, – det er ikke mange æresmedlemmer i Biri IL, sa Magnar Linnerud, – Torfinn Austad blir nå nr. 25 i denne sobre gjengen. Jeg tør likevel si at ingen har vel fortjent den mer. Linnerud ramset opp: Fotball 1965-1971 Spiller på yngres lag, 1 år i Redalen som guttespiller, 1970-1989 Spiller i senioravdelingen med 323 A-kamper+ oldboys kamper. I tillegg har Torfinn spilt et år for Gjøvik Sportsklubb (ca. 12 kamper) og 2,5 år for Vardø (ca. 40 kamper) og også spilt på Redalen. Han har spilt på alle plasser på banen fra keeper til spiss, bortsett fra høyre back, han har også 26 år som klubbdommer på merittlisten.

På ski har han fire år som aktiv løper på klubb og kretsnivå, også deltatt tre ganger i Biriåsløpet. Han har bak seg 28 år som trener/lagleder i fotball avdeling på alle nivåer fra knøtt til senior enkelt år med ansvar eller assistent for flere lag. To år som oppmann på damelaget, ett år som sportslig leder fotball senior, tre år som leder i fotballgruppa, 13 år som sekretær i fotballgruppa, tre år som materialforvalter i fotballgruppa, og hele 25 år som sekretær i hovedlaget fra 2002, i tillegg til fire år på midten av 90 tallet

– I tillegg er Torfinn den første til å melde seg på det som er av dugnader i Biri IL, fortsatte Linnerud, – de senere årene med alle anleggene vi har bygd. Han brukte over en arbeidsuke i sommer på å rydde frisbeegolf banen for vegetasjon. – Torfinn har vel vært det vi kaller en god arbeidshest for idrettslaget, avsluttet Linnerud.

Et tydelig rørt æresmedlem takket for den æren som ble ham til del, og gledet seg til klubbens hundreårsfeiring i 2025, – tenk at jeg da har vært et aktivt medlem i 60 år, sa Torfinn Austad til slutt.